Link  acceso clases          Código                      Profesor/a


Entrar                                   rsv-ptqf-sng            Miriam Espinoza

Lenguaje-Matemáticas-Ciencias Naturales-Artes Visuales-Historia-Música-Tecnología-Taller Folclore-Orientación


Entrar                                     zqb-qnvr-zpj                Elena Toledo

Educación Fisica


Entrar                                     sju-ysqd-eey               Patricia Espinoza

Taller Inglés


Entrar                                   ixv-krjd-mob            Rodrigo Cortés

Taller Artes


Entrar                                      xxx-xxxx-xxx           Macarena Torres

Taller Folclore


Entrar                                   uzn-wwhe-ubb        María Isabel Leiva

Religión